Asylmottakene i Dovre legges ned

Utlendingsdirektoratet legger ned asylmottakene i Dovre - over 40 personer kan miste arbeidsplassene sine.

Mottaksleder for Norsk Mottaksdrifts mottak på Dombås, Rolf Grev.  

Nyheter

UDI har vedtatt å legge ned tusenvis av plasser på asylmottak landet rundt, og begge mottakene i Dovre blir nå lagt ned.

Dette kan gi store ringvirkninger for Dovre kommune. Nesten 180 innbyggere vil flytte fra kommunen innen utgangen av november.

Norsk Mottaksdrift AS sysselsetter i dag 26 ansatte pluss vikarer på EMA-mottaket på Dovreskogen, samt sju ansatte på det ordinære mottaket med hovedbase på Dombås.

UDI varslet før sommeren at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall asylmottak denne høsten, om antallet asylsøkere holdt seg på et lavt nivå. Mottaksleder for det ordinære mottaket på Dombås, Rolf Grev forteller at de idag har 124 asylsøkere boende.

– Det var egentlig som forventet, vi har sett belegget har gått ned siden nyttår. UDI har holdt beredskapen litt lenger enn i fjor, sier Grev.

– Stor omveltning

Kontrakten mellom UDI og Norsk Mottaksdrift AS er på tre måneder oppsigelse, og sluttdatoen for mottakene er da 1. desember. Mottaket holder frem med vanlig drift frem til da.

– Det er en stor omveltning for de ansatte, og vårt fokus er å ta vare på dem og hjelpe dem videre med å komme seg inn i arbeidslivet igjen, sier Grev.

Det er gitt informasjon til de ansatte. Grev forteller at en del er skuffet, men at flere har forventet det.

– Det er mye som kan skje fremover, og vi holder frem med normal drift om det skulle skje noe før desember, sier Grev.

Han er klar på at det vil gi ringvirkninger i Dovre.

– Vi har i hovedsak arbeidstagere fra Dovre. Og butikkene vil nok merke noe nedgang i omsetningen. Slik er dessverre dette gamet, det er variabelt og sårbart, sier Grev.

– Slag i trynet

Mottaksleder for mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Dovreskogen, Malin Fredriksen Sletten, sier at det var ventet, men trist likevel. 

– Vi har på en måte vært forberedt, det har vært varslet nedleggelse siden i sommer. men det var likevel et slag i trynet, sier Sletten.

Beboerne på mottakene blir flyttet til andre mottak med ledige plasser i landet.

– Det er veldig trist, vi kjenner dem og de har kommet nært inn på oss. Og det er mange dyktige ansatte som nå mister jobbene sine, sier hun.

Ringvirkninger

Lesja og Dovre læringssenter vil også bli påvirket av nedleggelsen. I vinter hadde senteret opp mot 200 elever i undervisning, og det er 12 ansatte i lærerstaben pluss to renholdere.

– Hva utfallet blir vet vi jo ikke, men det er klart det får innvirkninger, sier rektor for læringssenteret, Kristin Gansmo Brenna.

Hun synes det er utrolig trist.

– Vi har bygget opp et læringssenter her, så river de bare matta under føttene på oss og hele kommunen, sier Gansmo Brenna.

Vurderer hva kommunen kan gjøre

Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune, synes beslutningen fra UDI er svært uheldig.

– Det er veldig synd, vi har klart å bygge opp kompetanse rundt mottaket i kommunen, det får vi ingen kompensasjon for. Det er uansett veldig mange arbeidsplasser det dreier seg om, og det er svært uheldig, sier Fasteraune.

Han tror ikke vedtaket til UDI kan påvirkes direkte, men har satt i gang folk som skal finne ut om det er mulig å kanskje kunne få til et annet type mottak i kommunen.

Mange ledige plasser

UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29 000 faste plasser og 6 200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk.

UDI informerte vertskommuner og mottak torsdag kveld. Fredag klokken 14.00 ble listen over hvilke mottak som legges ned offentliggjort.

Norsk Mottaksdrift AS sine mottak i Dovre, Stor-Elvdal, Ringebu og Hitra blir lagt ned.

Også Ostra consult AS sitt mottak i Sel kommune blir lagt ned.