Oppfordrer til å søke reinsjakt

Endringer om fellesjakt etter stort jakttrykk.

Reinsjakta er for mange et av årets høydepunkter.  Foto: Arkiv

Nyheter

Leder i Lesja fjellstyre, Jann Erik Dalum, og daglig leder Tommy Sønsterud, minner på søknadsfristen for villreinjakt som er like rundt hjørnet.

– Vi har ønske om at flere lokale skal søke jakt, sier Dalum.

Etter stort jakttrykk blir gjort endringer i jakta.

 I Snøhetta blir det ingen fellesjakt i år. Tidligere har grensene blitt åpnet innenfor visse tidsbegrensinger, slik at jegere kunne jakte i et større område.

Avgjørelsen for Reinheimen er ikke tatt, men det er foreslått at det blir fellesjakt bortsett fra i Skjåk.

– Jegerne her går ikke ut i andre områder når det er fellesjakt, men det kommer gjerne jegere fra nabokommunene til Lesja og Dovre, fordi det er lettere adgang her, forklarer Sønsterud.

Søknadsfristen til Lesja fjellstyre er 1. mai, Dovre fjellstyre er den 2. mai. Dovre skal ha trekningsmøte på Toftemo 15. mai, der Knut Romsås Breden fra Mattilsynet skal informere om skrantesjuken som er påvist hos Nordfjella-stammen.


Uheldige jaktepisoder i Reinheimen

Mange jegere på reinsflokkene, bomskudd og skadeskytinger gjør at villreinutvalget for Reinheimen-Breheimen nå vil vurdere å gjøre tiltak før neste jakt.