Fraråder reduksjon av Heimevernet

Landsrådet for Heimevernet møttes på Dombås forrige uke.

Vil beholde 45 000 soldater :Leder for Landsrådet for Heimevernet, Are Tomasgard (midten), flankert av nestleder Katarina Sætersdal og generalsekretær Jørgen Roaldset. 

Nyheter

Det rådgivende organet har i hovedsak to møter i året. Landsrådet er kun et rådgivende organ for Heimevernet og gir HVs generalinspektør råd i viktige saker.

- Landsrådet skal blant annet bringe inn sivil kompetanse og sivile perspektiver overfor HVs militære ledelse, poengterer leder for landsrådet, Are Tomasgard.

Egen utredning

Nå venter de på landmaktutredningen, som de håper vil bli offentliggjort for å sikre en god, demokratisk prosess.

I tillegg har Landsrådet bedt om en egen rapport om strukturen i Heimevernet, som skal utarbeides av Forsvarets Forskningsinstitutt. Landsrådet mener det beste for Heimevernet er at det får bestå i samme størrelse som dagens, og ikke redusere antallet på 45 000 soldater. Det har pågått en debatt om at politikere mener det kun er «papirsoldater», og at det reelle antallet heimevernssoldater er det samme etter at tallet i planverket er redusert fra 45.000 til 38 000 heimevernssoldater.

– HV-staben sier til meg at det er 41 000 soldater, mener jeg de bør kle på igjen 3000 soldater, sier Tomasgard.

Han frykter for beredskapen i landet om HV-styrkene stadig blir mer redusert.

– Det vi ønsker, er en sterk beredskap i hele landet, sier Tomasgard.

I Landmaktutredningen blit en utredning om hvordan Norges «landmakt» skal se ut i fremtiden, hvordan Hæren og Heimevernet bør utvikles. Her vil det også bli spørsmål om disse to skal slås sammen til ett. Tomasgard mener dette blir en spekulasjon på nåværende tidspunkt, men Landsrådet har frarådet sammenslåing.

– HV er en sterk styrke, som har sterk lokalkunnskap. Vi mener det beste ville være at HV får bestå, mener Tomasgard.

LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET

Landsrådet ble tablert i 1945. Det består av representanter for 13 organisasjoner med til sammen over seks millioner medlemskap i Norge. Landsrådet er oppnevnt av Forsvarsdepartementet.

Leder er Are Tomasgard (LO), Nestleder er Katarina Sætersdal (NHO). Landsrådets oppgave er å følge med på det som skjer i HV, og rådsstrukturen er en informasjonskanal og en samarbeidskanal utenfor de militære linjene opp til regjeringen og Stortinget. Landsrådet er kun et rådgivende organ for Heimevernet og gir HVs generalinspektør råd i viktige saker.