Viderefører HV11

Opprettholder Heimevernet i Møre og Romsdal.

Redder hv11: Onsdag var det pressekonferanse på Setnesmoen på Åndalsnes. (Foto: Per-Kristian Bratteng/Åndalsnes Avis) 

Nyheter

- Det vi nå ser og vi vil prioritere, er å videreføre HV-strukturen som den er – inkludert HV11, sa statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet. Det er Åndalsnes Avis som melder dette, etter en pressekonferanse onsdag.

HV-11 holder til på Setnesmoen leir ved Åndalsnes. Distriktet omfatter Møre og Romsdal fylke og nordlige deler av Sogn og Fjordane.

Sylvi Listhaug er førstekandidat for Frp i Møre og Romsdal. Hun var glad for å kunne si at HV er reddet:

- Vi lever i en utrygg verden. Vi er i ferd med å bygge opp igjen Forsvaret etter at det ble bygd ned gjennom veldig mange år. Vi ser den forrige regjeringen la ned HV-distrikt, kuttet med nesten 300 millioner kroner. Nå er vi i gang med å bygge dette opp igjen. For Norge å ha tilstedeværelse her mellom Trondheim og Bergen, er kjempeviktig. Derfor er vi veldig glade for at dette nå er på plass. Jeg håper dette skal bidra til å roe ned alle sammen. Dem som er i dette systemet ser at det blir videreført, befolkninga kan føle seg trygg på at vi skal ha HV til stede her i distriktet videre, så dette tror jeg vil bli veldig godt mottatt, sa Sylvi Listhaug til Åndalsnes Avis.

Førstekandidat for Høyre, Helge Orten, er glad for at HV11-saken har blitt landet:

- Vi har hatt trøkket oppe lokalt. Det er viktig å beholde en lokal ledelse. HV11 er et stort distrikt. For oss har det vært viktig å poengtere at det er viktig å ha en lokal ledelse plassert her på Setnesmoen – nærheten til fylkesmannen og politiet – det øker mulighetene for samhandling. Og vi mener det er utrolig viktig framover, både for Forsvarets operative evne, men også for den sivile beredskapen i Norge. Dette er en gledens dag. Vi har fått gjennomslag i regjeringen for våre synspunkt, sa Orten til Åndalsnes Avis.

Stortinget har vedtatt å redusere antall heimevernsmannskaper fra 45.000 til 37.000. De har også vedtatt å legge ned Sjøheimevernet. Den endelige avgjørelsen kommer i forbindelse med høstens behandling av Statsbudsjettet.