- Ikke nødverge

Dommen har falt etter voldsepisode på Dombås.
Nyheter

30 timers samfunnsstraff ble dommen etter rettsaken i Nord-Gudbrandsdal tingrett, der en mann var tiltalt for voldsutøvelse og krenkelse mot en lokal kvinne i påsken i år. Rettsaken ble gjennomført på Dombås hotell 30. oktober. Aktor var Hans Petter Ommedal, tiltaltes forsvarer var Håvard Flatland. Britt Eren Melling var dommer i saken. Aktor la ned påstand om 18 dagers fengsel, forsvarer om frifinnelse. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig.