Ivrige hender på juleverkstad

Foreldra sørga for juleverkstad på Dovre skule.
Nyheter

Ivrige hender laga julepynt og julegodter for harde livet på Dovre torsdag. Foreldre og besteforeldre fekk bruke heile skuledagen til forskjellige juleaktivitetar for smådovringane. Dovre bygdekvinnelag var med for å lage risbollar og brune pinner, og lærarane på skulen bidrog der dei kunne.