Med hjerte for andre

De har hjerte for andre, elevene med valgfaget Innsats for andre, ved Dovre ungdomsskole.

F.v. Hamza Almhbani, Sebastian Jurkowski, Simen Vorkinn, Amanda Amgbaduba, Oda Marie Bonsaksen, Eva Sriubaite, Shannon Vujik og Mari Ulekleiv gjør en innsats for andre.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

De åtte elevene fra 8. og 9. klasse driver med frivillig arbeid i valgfaget Innsats for andre. Før jul organiserte de et lotteri, til inntekt for Redd barna.

Samlet premier og solgte lodd

Elevene samlet selv inn premier og solgte lodd på Kiwi og Mega.

- Det var veldig lett å få tak i premier, for de aller fleste sa ja med en gang, forteller elevene, og takker for stor velvillighet fra det lokale næringslivet.

Totalt 3470 kroner kunne de sende videre til det veldedige formålet.

- Det var artig, og noe vi gjerne kunne ha gjort igjen, er konklusjonen fra den positive gjengen.

Ønsker arbeidsoppgaver

Nå etterlyser de nye oppgaver.

- Vi vil gjerne komme i kontakt med folk som trenger hjelp til snømåking, og seinere også raking og klipping av gress, sier de arbeidssomme elevene og legger til at det passer best på tidlig ettermiddag tirsdager, men andre ettermiddager i uken kan også gå.