Russen med Krafttak mot kreft

Aksjonsdagen er 7. mars, men allerede nå kan man gi til årets aksjon.

F.v. Ingrid Angård, Mari Evjen Undseth, Marta Gangsås Berstad, Ella-Marie Furuhovde, Martine Haugen, Trond Tynnøl, Ulrik Storrusten og Bjørner Holager tar tak for kreftsaken og vil gjerne ha med flere.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Årets Dombås-russ er klare til å bidra til Krafttak mot kreft, som bøssebærere under innsamlingsaksjonen i mars. Fordi det ligger en viss prestisje i å slå fjorårets innsamling, er det opprettet konto dit folk allerede nå kan overføre penger.

- Så langt har vi fått inn nesten 7000 kroner, forteller medlemmene i aksjonskomiteen.

Under informasjonsmøtet for de øvrige elevene, hadde de klistret lapper på et utvalg plasser, for å illustrere at en av tre nordmenn får kreft i løpet av livet.

- Alle kjenner noen de sikkert ønsker å gå for, sier komitémedlemmene, og oppfordrer folk som ønsker å være bøssebærere til å ta kontakt innen den 30. januar.

Årets innsamling har temaet Senskader av kreftbehandling.