- God dialog

Delegasjonen fra Lesja og Dovre, som var hos Klima- og miljødepartementet onsdag denne uken, er svært fornøyde med gjennomføringen av møtet.

F.v. lesjaordfører Mariann Skotte, dovreordfører Bengt Fasteraune og kommunestyrerepresentant i Lesja, Hanne Velure (H) var i møte med statssekretær Atle Hamar onsdag.  Foto: Bernhard Svendsgard

Nyheter

Fra Lesja kommune reiste ordfører Mariann Skotte, kommunestyrerepresentant Hanne Velure og plan- og miljørådgiver Marit Svanborg, og fra Dovre kommune reiste ordfører Bengt Fasteraune og kommuneplanlegger Bernhard Svendsgard. De fikk samtale med den nytilsatte statssekretæren Atle Hamar.

Direkte og god dialog

Bakgrunnen for møtet var at kommunene så behov for å presisere hvilke ønsker lokale brukere har for den kommende verneplanen for Hjerkinn. Dovreordføreren oppsummerer møtet for Vigga.

- Jeg følte møtet var bra. Man får selvsagt ingen lovnader, men jeg synes vi hadde en direkte og god dialog. Statssekretæren hadde satt seg godt inn i saken. Han er i tillegg kjent i området fra før, og vet at det har vært og er mangfoldig bruk, sier han.

Tydelig budskap

Delegasjonen fulgte opp brevet som var sendt inn til departementet i forkant av møtet.

- Vi var tydelige på budskapet vårt, forteller Fasteraune.

I brevet trakk man blant annet frem hensynet til brukerne og både veier, bruer og kulturminner var nevnt. I tillegg ønsket man klarhet rundt graden av vern i området.

- Jeg har vært med på flere slike møter tidligere, og jeg synes de virket åpne for innspillene våre. Vi var der i over en time, og det er bra med tid til et slikt møte å være. Man får sagt mye på en time, sier han.

Stortingsmelding

Informasjonen rundt Stortingsmelding nummer 11 fra 1999 interesserte statssekretæren. Her står det anbefalt at skytefeltet skal tilbakeføres til sivile formål, når det legges ned, i samarbeid mellom Forsvaret, vedkommende sivile myndigheter og brukere. Graden av tilbakeføring til opprinnelig tilstand må avklares i samråd med de parter som har interesser i området. Det presiseres at man kan anta at enkelte parter ønsker å beholde veier, installasjoner med videre til sivil bruk.

- Hamar er jurist og møtte denne informasjonen med årvåkenhet. Statssekretæren sa videre at det er han som har denne saken, og at de både kan og vil ta en selvstendig vurdering, før de legger frem beslutningen for kongen i statsråd, forteller Fasteraune.