Bygger ut fiber

Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen og Telenor bygger nå ut fiber til noen områder i distriktet.
Nyheter

Telenor skal bygge ut fiber til alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, men kun til enkelte områder. Det er gjennomført salgsrunder i Lesja og Sel, og nå står Lom og etter hvert Dovre for tur.

Informasjonsmøte

Lesjingene som har fått tilbud om fiber, skal nå ha fått installert denne. I Dovre er det området på begge sider av dalføret mellom Langdalen-Ilka og Tofte-Toftemo som får tilbudet. Det vil bli avholdt et informasjonsmøte på Toftemo den 5. april, og utbyggeren oppfordrer folk til å møte opp.

- Vi anbefaler at du kommer, slik at du blir godt kjent med den videre prosessen, sier Telenor på sin informasjonsside.