Gammel fangsthistorie kommer fram i lyset

I høst starter en spennende utgraving av en boplass tilknyttet det store fangstanlegget for rein på Slådalen i Lesja.

Ellen Sørumgård Syse (t.v.) er leder av prosjektet Villreinløypa, som ble opprettet ved årsskiftet. Benedicte Friis Furulund er leder av Lesja bygdemuseum, som har en permanent villreinutstilling i kjelleren på Tunstugu. Nå er de to spente på om de kommer til å få vite mer om fangstfolket på Slådalen. De spøker med at det er funnet både ski og klær i Lesja, og at de nå kanskje kan finne sin egen Ötzi.  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

– Dette er en av satsninger på villrein og villreinfangst som Gudbrandsdalsmusea er inne i for tiden, forteller Ellen Marie Sørumgård Syse.

Formidling

For et par år siden ble det gjennomført et forprosjekt for å se formidling av anlegget ved informasjonspunktet ved Fauttjønn. Forprosjektet var et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmuseet, nasjonalparkforvalter for Reinheimen og Lesja kommune, som hadde en bred dialog med ulike interessegrupper for å komme til enighet om hva en både kunne og ønsket å tillate.

– Det var en god dialog, for dette med bruk og vern kan ofte bli konfliktfylt, sier Ellen.

Ønske om utgravning

Underveis dukket det opp ønske om utgravning på Verket som anlegget heter. Før de rakk å spørre, kom det forespørsel fra Kulturhistorisk museum i Oslo om utgravning. Og på sensommeren i fjor ble det foretatt feltprøver. Undersøkelsene er konserntrert om en boplass som inngår i anlegget.

– Det er så spennende, for det er jo et stort massefangstanlegg, som i tillegg er knyttet til en boplass, sier Ellen.


bukkeflokk: Slådalen/Ottadalen nord 1999. (Foto: Per Jordhøy) 

 

Villreinløypa

Ved årsskiftet startet Gudbrandsdalsmusea opp prosjektet Villreinløypa, som ledes av Ellen. Verdiskapingsprosjektet er et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmusea, Nasjonalparklivet Reiseliv, Norsk fjellsenter i Lom, Norsk Villreinsenter på Hjerkinn og prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Ellen forteller at det er et formidlings- og reiselivsprosjekt som skal etablere et produkt basert på villrein og de mange tusen år gamle fangsttradisjonene i Nord-Gudbrandsdalen.

– Strekningen går fra Dønfoss i Skjåk via Fjellsenteret i Lom, over Slådalen til Lesja bygdamuseum og langs Dovrefjell opp til Hjerkinn. Det er naturlig å tenke videre til Vangsfeltet på Oppdal også, sier hun.

I løpet av prosjektperioden på fem år ønsker de å få med eksisterende næringsaktører langs strekningen, både innen overnatting, servering, opplevelser og aktivitet, gjerne knyttet opp mot reinen. De ønsker å legge til rette for økt verdiskaping og lønnsomhet.

– Det flotte med prosjektet er å ta noe som allerede er, løfte det fram og videreutvikle det, mener Benedicte.


massefangstanlegget verket: De grønne strekene er ledegjerder mot avlingskvea. Øverst til venstre ved Fauttjønnbekken er boplassen markert. Der blir det utgravninger på sensommeren. 

 

Miniseminar

Torsdag kveld er det åpent møte på Lesja bygdemuseum om sommerens utgraving på Slådalen. Brit Solli som leder arbeidet fra Kulturhistorisk museum skal legge frem de foreløpige resultatene.

– Hun sier at hun har noen spennende dateringer, men har enda ikke sagt hva det er, sier Ellen spent.

Per Jordhøy, tidligere rådgiver i NINA, skal fortelle om lignende anlegg i andre villreinområder.

– Det er få så kan så mye om mangfoldet i fangstanlegg her i Sør-Norge som han, mener Ellen.