282 000 kroner styrker Lesja helsestasjon

- Svært gledelig, sier helsesøster Kjersti Flittie. Midlene skal brukes til foreldreveiledning.

Helsesøster Kjersti Flittie sier midlene fra Regjeringen kommer godt med.  

Nyheter

Lesja kommune får utbetalt 282 000 kroner til styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten. 

Midlene kommer fra en pott fra Regjeringen på til sammen 1,16 milliarder kroner i 2018. Av dette er 307,2 millioner kroner øremerkede midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er et engangstilskudd.

- Dette er veldig bra for oss, sier helsesøster Kjersti Flittie.

Hun sier disse midlene kommer godt med, og satsingen er på forebyggende foreldreveiledning.

Bevisstgjøring

De ansatte på Lesja helsestasjon er kurset i trygghetssirkelen. Midlene gjør at de kan ha flere kurs, både på dag- og kveldstid. Nå er de i gang med en gruppe foreldre med nyfødte, etter hvert skal foreldre til førskolebarn få det samme kurset. Med det håper de å kunne nå alle. Også andre foreldre kan ta kontakt. Flittie sier dette er for absolutt alle, man trenger ikke å føle at man har et problem.

- Det er bevisstgjøring på det vi egentlig vet og kan som foreldre. Vi har fokus på hvordan vi kan tolke signaler barna sender i alle aldre, om det er en nyfødt eller en ungdom, sier hun.

De har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre som har tatt kurset, som sier at barna også merker endring.

- Det er aldri for sent med dette kurset, sier Flittie.

Fortsetter satsingen

Midlene fra Regjeringen skal gå til en styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og følge opp kvinner og familier i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og satser på barn og unge. De siste tallene fra SSB viser en kraftig vekst i årsverk for helsesøstre og jordmødre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsningen, sier helseminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. 267 kommuner har søkt og 227 kommuner får tildelt midler.

Dovre kommune har ikke søkt om midler. Også Lom, Sel, Skjåk og Vågå har fått tildelt midler.