Fortsatt sterk oppslutning om kirken i Lesja og Dovre

Tallene fra våre kommuner stemmer overens med resten av Hamar bispedømme.

90 prosent av innbyggerne i Lesja og Dovre er medlemmer i Den norske kirke. Her representert ved Lesjaskog kyrkje.  

Nyheter

1.januar 2017 ble kirken skilt fra staten.

- Et tilbakeblikk på året som har gått viser at det fortsatt er stor oppslutning om kirken i bispedømmet vårt, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen.

Medlemstallet er stabilt. Av 386 000 innbyggere i Hedmark og Oppland er 80,5 % medlemmer i Den norske kirke. Bare 814 meldte seg ut i Hamar bispedømme i 2017 mens 136 meldte seg inn.

Rundt 90 prosent av innbyggerne i Lesja og Dovre er medlemmer i Den norske kirke. I Dovre ble 15 innenbygds barn og tre utenbygds barn døpt i 2017. Dette tilsvarer 95 prosent. I Lesja var det hele 158 prosent oppslutning om dåp, med 19 innenbygds og 11 utenbygds.

- Det er 100 prosent på innenbygds. Det høye prosenttallet er fordi det er mange utflytta lesjinger som kommer tilbake for å døpe barna sine, forteller kirkeverge Torunn Skotte Stavheim.

Flest på gudstjeneste i Lesja

Det var 18 konfirmanter i Lesja i fjor, i Dovre var det 15 - inkludert en utenbygds. I Dovre var det tre vigsler, i Lesja to. Når det gjelder gravferder var det 26 gravferder i Dovre i fjor. Alle kirkelige. I Lesja var det 23 gravferder, 95,6 prosent var kirkelig.

I Dovre var det på søndager og helligdager 59 gudstjenester, med tilsammen 2884 deltagere. På andre dager var det 15 gudstjenester, der 909 personer deltok. I Lesja ble det holdt 48 gudstjenester på søndager og helligdager. Her møtte 3123 personer opp. På andre dager var det 11 gudstjenester med til sammen 706 deltagere.

Mer flerkulturelt

2170 barn ble døpt i bispedømmet i 2017. Dåpsprosenten blant kirkens medlemmer har holdt seg stabilt på 84 % de fire siste årene. Samtidig ser vi at andel døpte målt mot fødte i hele befolkningen går ned fra 68 % til 66,4.

- Dette skyldes at befolkningen er blitt mer sammensatt med flere innbyggere fra andre land, kulturer og religioner, sier stiftsdirektør Knutsen. 

Lesja og Dovre over snittet

2987 konfirmerte seg i fjor. Dette er 85 % av alle døpte 15-åringer, en nedgang fra 86 % i 2016. Tallene viser stor oppslutning om kirkelig konfirmasjon i Hamar bispedømme. Både Lesja og Dovre er over denne prosentsatsen. Så mange som 407 000 har deltatt på gudstjenester og 138 000 på kulturarrangement i kirkene. Dette er en nedgang på 3,8 % i gudstjenestebesøk, men en økning på 7 % for kulturarrangementene.


– Ansatte og frivillige gjør en stor innsats innen trosopplæring og andre områder i kirken. Tallene for 2017 sier oss at kirken fremdeles står sterkt hos folk flest, og det lover godt for folkekirken i Hamar bispedømme. Det hører med i bildet at kirken er inne i en tid med krav om omstilling og effektivisering. I 2017 har vi redusert med 5 årsverk i Hamar bispedømme. Men vår intensjon er å opprettholde et godt tjenestetilbud i menighetene, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen.