Lav arbeidsledighet i Lesja og Dovre

Arbeidsledigheten hos helt ledige arbeidssøkere i Oppland er 1,7 prosent, noe som er nest lavest i landet.

Nav Oppland melder om lite arbeidsledighet i Lesja og Dovre.  

Nyheter

Nedgangen for helt ledige på 12 prosent fra mars i fjor. Arbeidsledigheten blant unge fortsetter å gå ned.1 639 opplendinger er registrert som helt ledige arbeidssøkere i mars dvs 991 menn og 648 kvinner.  Dette er 214 færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på 12 prosent. Ledigheten sank også blant dem som er delvis arbeidsledige og det er også færre arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak gjennom NAV enn året før.


I Dovre er det registrert 19 arbeidsledige, noe som vil si 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er tilbakegang fra i fjor på 24 prosent. I Lesja er det registrert 8 arbeidsledige, 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 20 prosent færre enn fjoråret.

Lavere ungdomsledighet

-Vi merker at vi har et godt arbeidsmarked i Oppland også ved at færre nye arbeidssøkere registrerer seg som ledige hos NAV. Vi må ti år tilbake for å finne en lavere ledighet i Oppland, sier avdelingsdirektør Jan Tore Stø i NAV Oppland.

Ungdomsledigheten sank med 20 prosent fra mars i fjor. Unge opp til 30 år er en prioritert gruppe i NAVs oppfølging og vi har satt i gang flere tiltak for ungdom.  Nedgangen gjelder både for unge menn og unge kvinner. 507 unge under 30 år er registrert som helt ledige arbeidssøkere i fylket.  For arbeidsledige som har gått ledige mer enn et halvt år og lengre, har det vært en nedgang i Oppland på rundt 13 prosent fra mars i fjor.

Størst nedgang i pleie- og omsorg     

Størst nedgang var det innen pleie- og omsorgssektoren, der ledigheten sank med 21 prosent dvs 34 færre ledige. Arbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen i Oppland har gått ned med 17 prosent fra året før og det er 51 færre ledige. For bransjen reiseliv og transport sank ledigheten i mars med 13 prosent.Hittil i mars er det lyst ut 828 nye stillinger i NAVs stillingsdatabase under Oppland. Det er flest ledige nye stillinger innen pleie og omsorg med 262 utlyste stillinger og kontorarbeid 107 stillinger og 87 utlyste stillinger innen butikk og salgsarbeid i Oppland.