Startet nedskytingen av stammen på Dovrefjell:

Skjøt sju moskus

Sju moskuser ble skutt ved et hyttefelt på Dovrefjell mandag.

En av de sju moskusene som ble skutt ved Vålåsjøen i november i fjor.  Foto: ARKIV: Tord Bretten/SNO

Nyheter

Det skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider. De sju, fire kyr og tre kalver, ble avlivet ved et hyttefelt ved Vålåsjø, og folk fra Veterinærinstituttet var med på avlivingen. Like mange moskuser ble felt i samme område i november fordi de var til fare for folk i nærheten.

Nedskytingen 9. april skjedde i etterkant av vedtaket i Miljødirektoratet om å felle 15 dyr fordi vinterbestanden av moskus ikke skal overstige 200 dyr, skriver avisa OPP.

Dette er bestandsmålet satt i den nye forvaltningsplanen for moskus, som er utarbeidet i samarbeid med de tre kommunene moskusen har sitt kjerneområde i, Oppdal, Lesja og Dovre.

Det ble funnet 244 dyr under den årlige tellingen av moskusstammen på Dovrefjell som nylig er avsluttet.

Tellingen som ble gjennomført 3. og 6. april i regi av Statens naturoppsyn, i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre, viste at 166 av dyrene gikk i Oppdal, 66 i Dovre og 12 i Lesja.

55 dyr var voksne okser, 109 var voksne kyr og det ble funnet 37 kalver. Resten av dyra er to- og treåringer der det ikke ble fastsatt kjønn under tellingen.

Ut fra tellingen er det minst 120 potensielt kjønnsmodne kyr i bestanden, fastslår Tord Bretten i Statens Naturoppsyn.

Det vil gi en tilvekst på 70 kalver, og dermed over 300 dyr i bestanden etter kalving, mener Bretten som anslår at noen kalver også vil dø av lungebetennelse som flere ganger har tatt livet mange dyr i moskusstammen.


Avgått moskus 2018

Påkjørt av toget 1 kalv

Påkjørt av toget 1 kalv

Enslig kalv avlivet

Knekt lårbein 1 kalv avlivet

Munnskurv avlivet: 4 kalver

Tatt ut etter bestandsmål: 7 moskus