15 kilometer i Dovre:

242 kilometer ny asfalt i Oppland

Riks- og fylkesveger i Oppland skal asfalteres for 212 millioner kroner i år.

15 kilometer med asfalt skal legges på E6 i Dovre kommune.  Foto: ARKIV/Illustrasjonsfoto Maria Kampesæter Kleiven

Nyheter

242 kilometer veg får dermed nytt og tryggere dekke. Det melder Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune i en pressemelding.

Noen av vegene som skal asfalteres er blant annet to strekninger på E6 mellom Dombås og Sør-Trøndelag grense, i alt 15 kilometer. Nærmere bestemt 5,6 kilometer fra Dombås Nord til Hondyrju sør, og 9,7 kilometer fra Vålåsjø nord til grensa til Trøndelag ved Grønbakken.

Asfaltarbeidet vil pågå fra slutten av mai til slutten av september.

I år skal i alt 185 km fylkesveg i Oppland få ny asfalt. Oppland fylkeskommuner bruker totalt 145 millioner kroner på dette.

– Inkludert i denne summen er 50 millioner kroner vi bestemte oss for å bevilge ekstra for å sluttføre asfaltering av allerede igangsatte prosjekter. Vi har prioritert mye godt vedlikehold på flere viktige fylkesveger, blant annet utskifting av stikkrenner, ny grøfting, utskifting av masse med mer, før vi nå asfalterer. God standard og økt trafikksikkerhet er viktig for folk, og for oss som vegeier, sier leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet, Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

Statens vegvesen utfører vedlikeholdsarbeidet på oppdrag fra Oppland fylkeskommune.

– Gode vegdekker med lang levetid gir økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og lavere transportkostnader. For trafikantenes skyld er vi derfor opptatt av å få mest mulig kvalitetsasfalt for pengene, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen.

I tillegg til nye vegdekker, brukes 22 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Oppland i år.