Post annenhver dag

Fra 2020 vil Posten Norge kun ha postomdeling annenhver dag.

Fra 2020 kan det bli postomdeling annenhver dag. Eiere av postbokser blir ikke berørt av reduksjonen.  Foto: Posten Norge/Birger Morken

Nyheter

De vil imidlertid fortsette å tilby daglig levering i postboks. Posten Norge mener at så mye som 95 prosent av dagens postsendinger kan digitaliseres, og venter at allerede neste år vil norske husstander motta kun tre adresserte postsendinger i uken. Om ikke Posten endrer seg, vil dette påføre samfunnet store utgifter.

– Selv med færre omdelingsdager vil Posten være til stede i hele landet med regelmessig postomdeling til alle husstander og bedrifter. I tillegg vil det fortsatt være god tilgjengelighet til inn- og utleveringspunkter, Post i Butikk, postkontor og postbokser som vil motta postsendinger fem dager i uken, som i dag, skriver konsernsjefen i Posten, Tone Wille i høringssvaret til Samferdsels- departementet om endringer i postloven.

Færre omdelingsdager vil føre til omfattende personalendringer. Det vil bli den største omleggingen i Postens historie, og vil medføre bemanningsreduksjoner på rundt 1500 årsverk. I tillegg vil cirka 2600 medarbeidere ved postterminalene og sjåfører få endrede arbeidsoppgaver.