Rekordstor deltakelse i yrkesfag-NM

Elever fra hele landet deltar nå i norgesmesterskapet i yrkesfag, i det som kalles Skole-NM.

Dommerpanelet: F.v.: Torbjørn Bjørgemoen, Bård Bjørndalseter, Håkon Seiertun, Njål Andreassen, Karl Jermstad og Morten Hiorth.   Foto: Anne Marie Aa

Konsentrerte: Elevene hadde bare seks og en halv time på seg før de skulle levere det ferdige resultatet.  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

Skole-NM er for yrkesfagelever i videregående skole, og er et samarbeid mellom fylkeskommunene og WorldSkills Norway. Hele 320 yrkesfagelever fra alle fylkene i landet er påmeldt. Og i år er det fylkene Hedmark, Trøndelag, Telemark og Oppland som arrangerer norgesmesterskapene, opplyser Worldskills Norway.

På Dovre

Torsdag ble NM i møbelsnekring og treskjæring holdt på Hjerleid, som også skal arrangere NM i smedfaget 23.-25. april.

– Da kommer også elever fra Odda videregående skole, så de to eneste smedlinjene i Norge vil konkurrere, forteller rektor på Handverksskolen, Helle Hundevadt.

Åtte møbelsnekkere og tre treskjærere var torsdag i full sving med å utføre oppdragene sine på Hjerleid. Seks og en halv time var tiden de fikk til å sluttføre produktet sitt. Treskjærerne skulle skjære ut et Urnes-inspirert motiv. Oppgaven til møbelsnekrerne var å lage en krakk av bjørk med fire ben, som skulle sammenføyes med tapper. Setet skulle fases med håndverktøy på undersiden.

Oppgaven til treskjærerne.  Foto: Anne Marie Aa

– Deltagerne her vil bli lagt merke til med eventuell deltagelse i senere konkurranser, sier Morten Hiorth, snekkermester fra Oslo, som er hoveddommer og arrangør på vegne av World skills Norway under NM.

Elevene er tatt ut etter fylkesvise skolemesterskap.

– Det er et slags krav at deltagerne til Skole-NM er det, sier Hiorth.

Han forteller at bakgrunnen for at de gjør dette, er at de vil prøve å lage litt blest om yrkesfagene, og få flere ungdommer til å søke yrkesfag.

– Man snakker jo i dag om at man innen 2035 vil man trenge 60 000 nye håndverkere og yrkesutøvere i Norge. Jeg synes det blåser en positiv vind i forhold til yrkesfagene, sier han.