Plast på lasset

For andre gang i historien hentet Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap plast i Lesja og Dovre i dag. Og de har plass til mye mer på lasset.

Vegard Ulekleiv og de andre karene i NGR henter gjerne inn mer plast på sine henteruter.  

Nyheter

To biler var i aksjon. Bilen med Arild Nordheim og Vegard Ulekleiv ombord, forlot Toftemo retning Lesja klokka 07.00. Da de noen timer senere hadde kommet fram til Lesjaskog var det ikke store mengden som fylte magen på søppelbilen.

– Vi har hatt totalt ni stopp, med til sammen 18 sekker. Det er to sekker mer enn sist, forteller Nordheim.

En gløtt på de gjennomsiktige sekkene viser en god blanding av all plast man har innomhus. Yoghurtbeger, plastposer, emballasje - mange har vært flinke til å samle siden forrige måned.  Han har tro på at det ville bli mer, alle byggefelt gjensto på besøkslista. Dessuten skulle de hente all plast innlevert på miljøstasjonen på Bjorli. Denne ordningen er bare for husholdninger, bedrifter må selv levere plast-

Nordheim tror ordningen vil ta seg opp, spesielt etter at sekker til plast vil bli kjørt ut sammen med restavfallssekkene fra september. I dag må hver enkelt hente sekker på kommunehuset. Plasten blir kjørt til Jora miljøstasjon og lastet om, før ferden går videre til Otta.

Ønsker informasjon

Daglig leder i Nord-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (NGR) sier interessen er stor for ordningen, og at overraskende mange har tatt kontakt både for informasjon og sekker.

- Det er tydelig at mange ønsker å kildesortere emballasjeplast til materialgjenvinning. Mange blir også overrasket over hvor store mengder plastavfall det faktisk blir i en vanlig husholdning, sier Andgard.

Plast som er ren og tørr kan gå i posen, resten skal i restavfall.  

 

Bruk sunn fornuft

Han forteller at det er en del spørsmål om hvordan det skal sorteres.

– Vi oppfordrer til å bruke sunn fornuft i sorteringen. Plasten må være rein og tørr når den legges i sekken. Dersom plasten er vanskelig å få rein, eller om man er usikker på om plasten er gjenvinnbar, er det bedre at den sorteres som restavfall og sendes til energigjenvinning. Det er viktig at vi kan levere plast av god kvalitet til gjenvinning, sier Andgard.

Lederen sier bedrifter også får et bedre tilbud, og kan nå kildesortere kanner og annen hard emballasjeplast til materialgjenvinning uten at dette koster noe. NGR fortsetter også ordningen med mottak av landbruksplast.

– Her tar vi imot omlag 300 tonn hver år. Også her er det viktig at plasten holder god kvalitet, det vil si at den er fri for jord, stein, fôrrester og annen forurensning. Kvaliteten på plasten vi får inn har blitt vesentlig bedre de siste årene, sier han.