Jordskred på Dovre

Det har gått et jordskred ved Øverbygdsvegen mellom Dovre og Dombås.
Nyheter

Skredet har gått like etter avkjøringen opp mot Budsjord. Det har startet på oversiden av veien som går i retning av det fredede tunet, krysset denne veien og stoppet rett i overkant av fylkesvei 491. Veien skredet har passert er ryddet.

NVE har varslet jordskredfare gult nivå, som er det laveste varslingsnivået, for Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag denne uken. Årsaken er mye snøsmelting og dermed økende grunnvannstand og vannmetning i jorden. De advarer også mot sørpe- og flomskred, og anbefaler folk å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.