Saken om videregående skole på Dombås:

– Ser ikke helheten

Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune går så langt som å beskrive forslaget om å legge skolestart for vg1 som århundrets bombe

Ved forrige dikusjon gikk det den vegen Ingrid Angård, og de andre elevene, ville. Tirsdag drøftes skolen på nytt.  

Nyheter

Fasteraune sier fylkesopplæringssjefen legger vekt på hvordan hverdagen blir håndterte på Dombås, og sier fylkespolitikerne ikke ser helheten.

– De kan ikke ha satt seg inn i saken, sier Fasteraune.

Han mener skolen på Dombås er svært lite ressurskrevende, og viser til samarbeidet med ungdomsskolen og bruk av teknologi i undervisning. Ordføreren mener muligheten til å kunne tilby toppidrett ville gjort underverker for den videregående skolen på Dombås, og mener det burde vært mulig. Han er usikker på hva denne saken har å si for søkertallet framover.

– Lesja og Dovre har fantastiske skoleresultater, vi har en mulighet til å gjøre oss attraktive her. Ut fra våre beregninger vil ikke breddeidrett alle tre år koste noe mer, mener han.

– Det kan være at det blir en mobilisering, men dette er uansett svært negativt, mener han.

Fasteraune er trygg på at hans eget parti er tydelig på at tilbudet på Dombås skal bestå, og håper andre lokale politikere tar kontakt med sine partifeller i fylket.

Møte med sjefen

Fasteraune har denne uken møtt fylkesopplæringssjef Inge Myklebust, der han fikk en nærmere orientering om hvordan skolen drives. Han reagerer på at regionrådet ikke er orientert om saken, noe som ble vedtatt skulle skje i denne saken.

Ordfører- og partikollega i Lesja, Mariann Skotte, mener forslaget om å legge skolestarten på is er forferdelig for dem som har søkt, og lurer på hvilken plan politikerne har for dem.

– Dette skaper usikkerhet. Når fylkesrådmannen har innstilt på oppstart så mener jeg både kvalitet og økonomi må være ivaretatt, sier Skotte.

Hun vil kjempe det hun kan fram mot møtet tirsdag. Skotte reagerer på at dette ble vedtatt i et komitemøte som ikke var varslet. Skotte sier hun overhodet ikke har slappet av på at skolen har vært trygg siden vedtaket som ble gjort i fylkestinget i 2015.

– Jeg mener dette er kortsiktig tenkt. Tallene framover viser flere potensielle søkere, mener hun.