Arbeiderpartiet: – Vi lover å kjempe

Arbeiderpartipolitikerne lokalt lover å kjempe det de kan for det videregående tilbudet på Dombås.
Nyheter

Neste tirsdag avgjøres dette i fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune. Politikerne i Lesja og Dovre sier dette ikke har vært drøftet i partiet, og heller ikke i regionrådet. De synes det er merkelig at politikerne velger å gå mot den faglige anbefalingen fylkesopplæringssjefen har kommet med.

– Vi skal prøve å påvirke våre fylkespolitikere så godt vi kan, lover Anne Matre, Liv Enstad og Gry Sletta fra Lesja arbeiderparti, og Elisabeth Stende Simonsen fra Dovre arbeiderparti.

De mener ungdommen har blitt ført bak lyset. Det ble vedtatt et treårig løp i fylkestinget i 2015, og det har tidligere blitt bekreftet at 1. klasse studiespesialisering skal settes i gang på Dombås til høsten. De sier at fylkespolitikerne var godt orientert om framtidige elevtall ta vedtaket ble gjort i fylkestinget i 2015.

– Vi håper de hører på oss. Det er vi som er ungdommen, og vi som er foreldre, sier Matre.

Ser ikke innsparingen

De skjønner ikke hva man kan spare på å legge tilbudet på is. Oppland fylkeskommune har forpliktet seg til å leie bygget i 20 år. Lærekreftene er tilstede. Interaktiv undervisning er i gang.

De mener argumentet med å fordele ressursene likt over hele fylket ikke holder mål. De viser til en skole med godt miljø, gode resultater og nær kontakt med lærerne. For god oppfølging sett i forhold til andre skoler, synes noen.

– Skal det være like muligheter må skolen opprettholdes her. Det er ikke rettferdig at disse elevene ikke har et videregående tilbud i nærheten, sier de.

Dette vil få store ringvirkninger dersom ungdommen må flytte fra bygda for å gå på videregående skole, tror de. Ikke alle er klare for hybellivet, men først og fremst fordi det da blir en hel gruppe som forsvinner fra samfunnet. Dersom tilbudet ikke blir satt i gang på Dombås vil nærmeste alternativ være Otta. Dette mener politikerne ikke er et fullgodt tilbud.

– Dersom de skal bo hjemme blir dagene svært lange, og elevene utslitt. Det blir heller ingen tid til fritidsaktiviteter, sier Sletta.

– Det blir ingen forutsigbarhet dersom man legger ned eller oppretter etter søkertall, sier Enstad.

Hun mener dette vil påvirke hvem som søker seg til skolen, både av elever og lærere.

– Man må ha is i magen, og prøve ut dette noen år før man endrer det. Det er unødvendig at vi skal argumentere for dette igjen nå, de bør forholde seg til det vedtaket som er gjort, mener hun.

De er enige om at lokalpolitikerne har et ansvar for å løfte skolen og gjøre det attraktivt, og er klare til å kjempe for et fortsatt tilbud på Dombås.