Bru i fare for flommen

Brua over Ilka på Dovre står i fare for å bli tatt av vannmassene.

Det har blitt kjørt masse på Ilka bru for å hindre den for å bli tatt av vannmassene.   Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Vannet har steget jevnt, og går nå helt oppunder brua. Det er kjørt på steinmasser i forsøk på å redde den, og brua er dermed stengt for ferdsel. 
Trebrua over Ilka har også ved tidligere flommer vært utsatt og måtte gi tapt for naturkreftene. Vannmengdene ser fredag kveld ut til å minke noe. Flomvarselet for Gudbrandsdalslågen er nedjustert til oransje nivå.

Høye temperaturer fra søndag

- Det er meldt lite nedbør i varslingsområdet for de kommende dagene, men det er utrygt for byger både fredag og lørdag, sier vakthavende hydrolog på NVEs flomvarsling, Elise Trondsen. Det er også ventet at det skal bli varmere igjen fra søndag av, nesten like varmt som det var før regnet på fredag. Vi følger prognosene vi får fra Meteorologisk institutt nøye, sier Trondsen.

Gudbrandsdalslågen ved Losna er på oransje nivå og antas å stige det kommende døgnet mot en kuliminering lørdag eller søndag. Vannføringen stiger mindre i de fleste sidevassdrag, en del har kulminert. Unntaket er Ottavassdraget med sidevassdrag, hvor vannføringen først nå kommer opp til flomnivå.

Vannføringen ved Losna var 1982 m/s kl. 16 fredag. Rødt nivå ved Losna starter ved 2332 m/s. Vannføringer ved Losna var i 2013: 2368 m3/s, i 2011:   2441 m3/s (2011), og i 1995: 2494 m3/s.