Snart på 1995-nivå

Ved Prestgardsbrua på Lesja mangler Lågen bare et par centimeter på å ha samme vannstand som under storflommen i 1995.

Bare et par centimeter igjen til 1995-nivå ved Prestgardsbrua på Lesja.   Foto: Lesja kommune

Nyheter

Selv om det er mye vann, karakteriserer Jørn Svanborg situasjonen i Lesja som ganske grei. Det har vært mye vannføring i natt, men det er ikke meldt inn skader på kommunale anlegg eller veger. De har heller ikke fått melding fra privatpersoner som trenger hjelp eller vil melde om skade. Fra utløpet til Lora elv og sørover er det mye vann på jordene. Mye vann der Lora og Lågen møtes har skapt en innsjø og det er også mye vann i Lågen sørover bygda.

Raumabana åpnet igjen

Det er mye vann i åer og bekker.

Torsdag kveld måtte Vegvesenet lysregulere E136 ved Lesjaverk etter at inntaket til en stikkrenne gikk tett. Det førte til at en flomstor bekk begynte å grave inn i vegbanen.

- Vi håper å kunne utbedre skaden midlertidig i dag, slik at trafikken kan gå med redusert hastighet, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Flommen føre til at Raumabana ble stengt i en kort periode, men den ble åpnet igjen ved 22-tiden torsdag kveld.

Det er nå kontroll på bekken som kom over E136 på Lesjaverk.  

 

Fortsatt oransje


NVE melder fortsatt om oransje farenivå på sine nettsider. Dette er et varsel som vil si at økende vannmengde kan føre til stengte veier og bruer, mfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Det tar seg opp lengre ned i Gudbrandsdalslågen også. NVE melder at vannføringen ved Losna er på oransje nivå og fortsatt er stigende. Lågen har gått over sine bredder ved Otta, og fyller parkeringsplassen ved Ottatunet.  Kl 08 fredag morgen var vannstanden rett under 10-årsflom. For elva Rauma er det gult nivå på NVEs målepunkter. Også her går vannet inn på jordene flere steder fra utløpet av Lesjaskogsvatnet og til Bjorli.