Fortsatt stor avstand i landbruksoppgjøret

Årets jordbruksforhandlinger skal etter planen være avslutta til 16. mai. Etter forhandlinger mellom bøndene og staten både lørdag og søndag, har de fortsatt ikke komme til enighet.

Det nærmer seg forhandlingsfrist for årets jordbruksoppgjør. Disse typene her er ikke aktivt med i forhandlingene.   Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

Staten møtte kravet fra jordbruket med tilbud om en økt inntektsramme på 1 milliard kroner. Av dette tilbys en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. I tillegg får jordbruket innfridd sitt krav om en økning i målprisene på 198 millioner kroner. Jordbruket har krevd 25 300 kroner i inntektsvekst ut fra en ramme på 1 830 millioner kroner.

Vurderer grunnlag

Leif Forsell, statens forhandlingsleder og Lars Petter Bartnes, jordbrukets forhandlingsleder trekker fram at det er stor avstand mellom partene. Bartnes sier til Nationen at det er en krevende situasjon, og at jordbruket bruker tiden på å vurdere grunnlaget for videre jobbing.

Både statens forhandlingsleder Leif Forsell og jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes trekker fram at det er stor avstand mellom partene, både på ramme og innretning.