Flere hender i arbeid på Lesja sjukeheim

Grunnbemanningen på Lesja sjukeheim økes med to stillinger

Grunnbemanningen øker på Lesja sjukeheim.  Foto: Arkiv/Anne Marie Aa

Nyheter

Og dette blir hele stillinger, etter forslag fra Lesja arbeiderparti. I 2015 ble både antall plasser og grunnbemanningen på Lesja sjukeheim redusert, i forbindelse med kommunens økonomiske snuoperasjon. Det siste året har det i snitt vært 2,5 pasienter i overbelegg, og et høyt pleiebehov. Forslaget fra administrasjonen var en 80 prosent sykepleierstilling, og to helsefagarbeiderstillinger i 60 prosent. Etter forslag fra Lesja arbeiderparti ble dette omgjort til en full sykepleierstilling og en full helsefagarbeiderstilling.

– Lesja trenger flere innbyggere, og for å få til det må vi tilby attraktive arbeidsplasser. Vi må være frempå og tenke langsiktig. Det er ikke slik at alle damer ønsker deltidsstillinger. En gang må vi begynne, sa Anne Matre (Ap).

Endringsforslaget ble vedtatt med ni mot sju stemmer.

– Jeg takker ansatte og vikarer som har stått på, og en spesiell takk til Hilde Lislien som har sydd sammen turnusen i denne perioden. Jeg håper hverdagen til alle på Lesja sjukeheim blir enklere nå, sa Bjørn Magnus Tordhol (Sp)