Blir ugyldige

Har du fortsatt gamle 100- eller 200-lapper liggende, haster det med å få byttet dem ut.

Alle seddelvalørene av denne typen skifter design, men det er i første omgang 100- og 200-kronersedlene det haster med å veksle inn.   Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim

Nyheter

Den 30. mai blir nemlig de gamle sedlene ugyldige. 100-kroner seddelen det er snakk om, har bilde av Kirsten Flagstad, mens 200-seddelen har bilde av Kristian Birkeland. Disse sedlene har siden 30. mai i fjor, gradvis blitt erstattet av nye sedler, med bilder av henholdsvis et vikingskip og en torsk.

Bruk opp eller sett inn

Norges Bank anbefaler at man bruker opp eller setter inn de gamle sedlene på konto innen 30. mai. Etter den tid er det kun Norges Bank som er pliktig til å ta imot dem.

I fjerde kvartal i år, innføres nye 50- og 500-kronersedler, og de eksisterende sedlene har da et års levetid, før også disse blir ugyldige. I løpet av 2019 innføres også nye 1000-kronersedler. Samtlige nye sedler har tema fra havet.

Sikkerhetselementer

Årsaken til utskiftningen av sedlene er sikkerhet. Den teknologiske utviklingen gir falsknerne bedre metoder til å kopiere sedler, og sentralbankene må derfor utvikle enda mer avanserte sikkerhetselementer. Sikkerhetselementene består av både synlige og skjulte detaljer. En rekke firma og personer har bidratt til utformingen av de nye sedlene. Pikselmotivene på baksiden av de nye sedlene er formet på bakgrunn av forslag fra Snøhetta Design, og skal være laget slik at mønstrene følger Beauforts vindskala.

Sedlenes historie

Helt siden etableringen av Den Skandinaviske myntunion i 1877 har norske pengesedler omfattet alle dagens valører, bortsett fra 200-kronerseddelen, som kom i 1994. I tillegg hadde man femkronersedler frem til 1963 og tikronersedler frem til 1983. 1000-kronerseddelen har alltid vært høyeste valør, og kan virke som en voldsom sum tilbake i 1877, noe det også var. Den tiden hadde man imidlertid ingen annen mulighet for overføring av penger enn via kontanter, så også svært dyre ting ble betalt på denne måten.


(Kilder: Norges Bank og Wikipedia)