Stor skogbrannfare på hele Østlandet

Fantastiske vårtemperaturer kommer ikke uten skogbrannfare

Gnister fra passerende tog skapte gressbrann på Lesja i 2016. Nå er faren stor for lignende hendelser.  

Nyheter

På hele Østlandet meldes det om meget stor fare for skog- og gressbrann. I Oppland nærmer skogbrannindeksen seg 70 eller er 70, noe som vil si meget stor skogbrannfare. Flere kommuner har lagt ned forbud mot ild eller andre former for åpen brenning. Blant dem er Sel kommune. Her er det nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

- Alle former for åpen ild og bål i eller i nærheten av skogsmark, gjelder også engangsgriller. Og alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private, skriver brannsjef Tom Are Nilstad i en pressemelding.

Vær forsiktig

Han sier andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak. Her nevnes det kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, framføring av tog med normal hastighet. Fylkesmannen i Oppland melder om at det er iverksatt økt overvåkning, og skogbrannflyet flyr hver dag.

Mjøsen og Viken skog vurderer konstant skogbrannfaren der de opererer, og flytter aktiviteten til mer rålendte områder om det er nødvendig.

Uforsiktighet med ild kan føre til anmeldelse og regresskrav. Det er et generelt forbud mot åpen ild i skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september.