Ny gangveg til stasjonen

Arbeidet for å bygge ut fortau langs vegen opp til Dombås stasjon er godt i gang, men mye gjenstår før den står klar til høsten.
Nyheter

Framkommeligheten langs vegen opp til Dombås stasjon fra sentralplassen er om dagen noe svekket på grunn av veg-arbeid. Det bygges nemlig ut et helt nytt fortau, som skal nå opp til stasjonen fra Elkjøp på Dombås.

– Statens Vegvesen er ansvarlig for prosjektet, på vegne av Oppland Fylkeskommune som har bevilget 14 millioner kroner til prosjektet, som er et tiltak for å trygge framkommeligheten for syklister og gående, forteller Lene Baastad, som er byggeleder for Statens Vegevesen på prosjektet.

Prosjektet er i tidlig utbyggingsfase og driver for øyeblikket med sprenging for å gjøre plass til det nye fortauet. Arbeidet innebærer nytt overvanningssystem, nye veilys, etablering av fortau, samt snuplass nederst i bakken. Lesja Bulldozerlag AS er entreprenør på prosjektet, og står for arbeidet