NATO-øvelsen Trident Juncture 18

Informasjonsmøte for Lesja og Dovre

På tirsdag ble det holdt informasjonsmøte på Heimvernskolen på Dombås angående den kommende NATO-øvelsen Trident Junction som Norge skal være vertsnasjon for i høsten 2018.

Trident Juncture: NATO-øvelsen innebærer 30 nasjoner, bestående av 24 allierte og 6 partnernasjoner, som skal øve på krigføring i Norge. Tore Stårvik, distriktsjef for HV-05, ledet informasjonsmøtet på tirsdag kveld. 

Nyheter

Innbyggerne i Lesja og Dovre ble invitert på informasjonsmøtet hvor blant annet Heimevernet, fylkesmannen i Oppland sitt kontor, Statens Vegvesen og flere var til stede for å informere om den kommende øvelsen.

Trident Juncture
Øvelsen er ledet av NATO, og vil være den største øvelsen i Norge på mange år. Store deler av Sør-Øst- og Midt-Norge vil bli berørt av hendelsen, som er grunnen til de ønsker å informere offentligheten.

Foreløpig er 30 nasjoner involvert i øvelsen, med omtrent 40 000 deltakere samlet. Hovedaktiviteten vil foregå fra 25. oktober til 7. november i 2018, men man vil merke landstyrker i lokalmiljøet allerede i august og fram til midten av desember.

Øvelsen vil finne sted i Norge for at NATO-landene sammen skal kunne skape sikkerhet i Norge og trygghet for befolkningen. Øvelsen er bestemt etter ønske av regjeringen.

– Norge er avhengig av alliert støtte i krise og krig, og det er det vi skal trene på, forteller distriktsjef for HV-05, Tore Stårvik.

– Ved å legge øvelsen til Norge viser NATO at de tar Norge på alvor, fortsetter han.

Tre faser
Øvelsen vil være delt inn i tre faser. Fase 1 vil ta for seg transport og forberedelser, og vil foregå fra 10. september til 24. oktober. Fase 2 er selve samtreningen og øvelsen, som skal foregå fra 25. oktober til 7. november. Fase 3 er igjen transport, og vil vare fra 8. november til 7. desember.

Tung trafikk
Statens Vegevesen spiller en viktig rolle, som er å støtte Frosvaret i planleggingen. De har blant annet bistått til planlegging av øvelsen ved forsøk på å finne fram til en fornuftig løsning å frakte utstyr på. Det er nemlig mange tunge kjøretøy som skal fraktes gjennom de norske veier.

Hovedfokus for Vegvesenet er framkommelighet og trafikksikkerhet. Trafikkinformasjon og styring under, før og etter selve øvelsen vil bli gjennomført i nært samarbeid med Politiet og Forsvaret.

Det meste av ferdsel vil forsøkes å holde seg unna E6, forklarer Stian Jacobsen i Statens Vegvesen, men trafikken vil ikke bli uberørt, understreker han. Lesja og Dovre kommune vil merke liten belastning i trafikken, da det ikke er det tyngste materielle som vil fraktes. Det er snakk om 4 «leoparder» som skal fraktes fra Åndalsnes til Hjerkinn, men vil kunne gjennomføres i løpet av natten på ett enkelt felt.

Man må heller ikke se bort i fra at rutetrafikken vil bli forsinket i de mest hektiske periodene under øvelsen.

Vegvesnet driver ennå med planlegging, og bemerker seg at det er mye arbeid å se på hva som skal hvor.

Lokasjoner
Mulige treningsområder vil være Vidflotten på Lesja, hvor den italienske brigaden skal holde til, mens Hjerkinn vil bli basen til de spanske styrkene. Det vil også være et mulig treningsområd i Folldal, hvor det vil foregå paring av bemanning og utstyr.

Lislien og Vidflotten vil bli mulige treningsområder, men det vil ikke trenes noe særlig på skyting, da hensikten er å kjenne på norske forhold.

Miljøvern
Forsvaret vil følge lover og regler med tanke på miljøvern i løpet av øvelsen, og vil ta hensyn til tredjepart. Forsvaret har jobbet aktivt med miljøvern siden 90-tallet, og vil ikke foreta øvelser på værnet område, bekrefter Hans-Martin Delphin, som er planoffiser i HV-05.

– Det er ikke et mål å ødelegge noe, understreker han.

Erfarne og dyktige miljøoffiserer vil være involvert i øvelsen, og har god oversikt over lover og regler som gjelder i Norge, samt grunneiere på de forskjellige områdene. Deres jobb vil være å veilede utenlandske soldater, noe som er en klar utfordring, har Delphin bemerket seg.

Det vil bli opprettet en skadegruppe som vil ta i mot og registrere skader som skjer i forbindelse med øvelsen. Det er aldri for sent å si i fra, og Delphin oppfordrer til å melde i fra, selv under tvil, da det er enklere å undersøke med en gang.

De kommer til å møte på flere miljøutfordringer under øvelsen, og legger fokus på å ikke kjøre i nasjonalparker og naturreservat. Det vil også bli innført tiltak for å unngå spredning av dyre-, fiske- og plantesykdommer. De vil også forsøke å begrense støy som kan komme av diverse fartøy og skyting. Alt avfall skal også tas hånd om, og det er forsvarets ambisjon å rydde opp etter seg.

Påvirkning
Det er flere måter at øvelsen vil påvirke den sivile befolkningen i løpet av høsten. Et av det største vil være de mange soldatene som skal plasseres i Hedmark og Oppland i løpet av høsten. Det vil blant annet medføre større behov for sentrale og lokale helsetjenester, samt større sivil transportkapasitet. Det vil også bli stor belastning på veinettet. Om man er jeger bør man også ta hensyn til at øvelsen vil foregå parallelt med elg- og småviltjakten. Skader på eiendom og grunn må også forventes. Ikke minst må man forvente mange soldater i lokalmiljøet, som i butikker eller bensinstasjoner. Det vil derimot ikke være stor forskjell fra turisttrafikken på Dombås om sommeren, nevner Tore Stårvik. Dette vil derimot ha en positiv effekt for handel og næring, mener han.

Aktiviteten vil også foregå i hovedsak langs riksveien, men Delphin ønsker ikke å utelate at det vil bli ferdsel i utmark. Vi vil derimot merke lite her nede i bygdene, bekrefter han.

Rutetransport som buss kan også bli rammet av forsinkelser, særlig i de hektiske periodene i fase 1 og 3 med tanke på transport. Vegvesenet vil komme med relevant oppdateringer underveis angående trafikken.

I noen områder vil det også være vakthold med skarp ammunisjon. Forsvaret inviterer frivillige til å stille opp, og har så langt omtrent 100 frivillige som er alt fra studenter til gårdbrukere.

Hold deg informert
Aktørene oppfordrer de sivile til å holde seg oppdatert og informert på hendelsen. Det vil bli kringkastet gjennom TV og radio i forkant av øvelsen, og oppdateringer vil komme underveis på sosiale medier og vegesenets nettside.