Ingen søkere til sognepreststillinger

Stillingene som sogneprest i Lesja og i Dovre skal lyses ut på nytt i juni.

Hamar bispedømme skal lyse ut stillingene som sogneprest i Lesja og Dovre i juni.  

Nyheter

I Lesja har det vært vikarprest i over et år. Sognepresten i Dovre skal ha sin avskjedsgudstjeneste i juni. Hvem som overtar disse stillingene er fortsatt ikke kjent. Det var tre søkere i Lesja sist stillingen ble utlyst, men alle trakk seg. Stillingen i Dovre har også vært utlyst.

– Vi har ikke tilsatt noen, da vi ikke har søkere. Begge stillingene skal lyses ut på nytt, opplyser personalrådgiver Eli Bekken i Hamar bispedømme.

Daniel Johansson ble ansatt i Dovre i 2016. Kjell Svarstad, som var den siste som hadde fast stilling i Lesja, ble tilsatt samme år. Maria Walfridsson har vært vikar i Lesja siden i fjor høst.  I Vågå ble nylig Cynthia Slomp Renaa tilsatt som sogneprest, etter å ha vært prostiprest i Nord-Gudbrandsdal.