Snart beiteslipp

Tusenvis av beitedyr slippes til fjells de nærmeste dagene.

tørt: Jordene skriker etter regn, da er det godt å vatne for den som har tilgang til vatn. I år blir det også tidlig beiteslipp grunnet godværet vi har hatt siste tiden.  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

– Det er et rekordtidlig år i forhold til beiteslipp i utmark, og vi får bare håpe at det etter hvert kommer nedbør som sikrer godt beite utover sommeren, sier Martin Vorkinn på landbrukskontoret.

I fjor ble det sluppet rundt 19 400 sau og lam, og 2 350 storfe i Lesja, mens det i Dovre var rundt 10 800 sau/lam og 820 storfe som ble sluppet.

Tørt

Tørke blir raskt en utfordring i så varmt vær som det har vært i mai, spesielt på tørkesvake arealer uten vatningsanlegg.

– Også der vatningsvatn blir hentet fra mindre bekker og åer kan det etterhvert bli utfordrende å finne nok vatn, sier Vorkinn.

Det er ikke varsel for nedbør den nærmeste uka.

Rovdyr

Landbrukskontoret ønsker også at alle rovdyrobservasjoner blir varslet til SNO.

– Det gjelder usikre og sikre observasjoner av jerv, gaupe, ulv og bjørn. Det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite, sier Vorkinn,

Rovviltansvarlig i Oppland er Esben Bø. Rovviltkontakter i Lesja og Dovre er Atle Erik Berget, Jon Nørstebø, Kari Svendsgard og Tor Erik Myhren.