Forslår store kutt i Lesja

Lesja kommune er i gang med en ny spareprosess. 14,7 millioner kroner er innsparingsmålet.

Barnehagene i Lesja er av dem som kommer til å merke kuttene i driftsbudsjettet. Feriestyring og kun femdagersplass er av forslagene som er lansert.   Foto: (Illustrasjonsfoto/arkiv)

Nyheter

Formannskapet skal drøfte økonomiplanen og driftbudsjettet på sitt møte onsdag denne uka.