Ny ryddesesong i gang på Dovrefjell

Nå er det klart for den 13.ryddesesongen på i det tidligere Hjerkinn skytefelt.

Befalet har full kontroll på ryddingen. Nå starter en ny sesong.   Foto: Trond Enemo/Forsvarsbygg

Nyheter

Årets sesong er den første med avklart vernestatus, etter vedtaket tidligere i vår. Nå vet de hvilke veger som skal bevares, og hvilke som skal tilbake til naturen.

– Vi er i rute, og gleder oss til å komme i gang med årets arbeid med bringe det tidligere skytefeltet tilbake til naturen.  Sporene etter skytefeltet viskes ut, og forandringen er godt synlig, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.
Han sier fjoråret var meget vellykket. Nesten 505 tonn ammunisjonsrester og metallskrap samlet blitt inn fra Hjerkinn skytefelt.

–  I tillegg er 4 351 blindgjengere større enn 20 mm destruert. Nesten 400 kvadratkilometer er nå avsøkt, etter at vi i fjor alene eksplosivryddet nesten 54 kvadratkilometer på syv uker, forteller Henriksen.

Vegene tilbakeføres
I tillegg tilbakeførte, altså fjernet og revegeterte Forsvarsbygg de første lengre vegstrekningene i 2017. Dette gjelder blant annet lille ringveg.

– Totalt ble cirka 14,3 km med veg, flere kjørespor og de store standplassene på Haukbergetanleggene tilbakeført i fjor, utdyper Henriksen.


Sommerens planer

Gjennom sommeren og høsten vil Forsvarsbygg starte tilbakeføringen av Store Ringveg. I 2018 er det strekningen gjennom Grøndalen helt i vest som skal prioriteres.

– Neste år igjen vil vi fortsette med Svånådalen og Grisungdalen. Vernevedtaket har avgjort at vegen inn over Vålåsjøhøe skal bli liggende. Så i 2020 vil vi avslutte med de sentrale vegstrekninger tilknyttet Einøvlingen, Rollstadseter og Storranden, sier Henriksen videre.


Sikkerhet

Henriksen sier det skal brukes manngard, for å være sikker på at de får med seg det de kan av etterlatenskaper i det som nå er nasjonalpark og landskapsvernområde.


- De siste årene konsentreres ryddingen med militær manngard til  områder hvor vi på grunnlag av grundige analyser av årlige ryddinger, vet det er flest gjenværende ammunisjonsobjekter. Vi planlegger med å rydde minst 120 kvadratkilometer i de tre gjenværende årene, og vårt gode samarbeid med Forsvaret er helt avgjørende for å få dette til, sier Henriksen.
Det er blant annet soldater i førstegangstjeneste som er med på manngardene.
Henriksen understreker at det blir trygt å ferdes på Hjerkinn, selv om man for ettertiden alltid må ta forhåndsregler når man beveger seg i et tidligere militært skytefelt.

Beregninger som Forsvarets forskningsinstitutt har utføret, tilsier at eksplosivryddingen vil oppnå et meget tilfredsstillende resultat. I det ligger det at det vil være en ytterst liten sjans for å finne en blindgjenger på overflaten etter 2020.

- Risikoen med å gå en tur på Hjerkinn er beregnet som svært lav, og lavere enn flere daglige og vanlige gjøremål. Men det er viktig at om publikum ser blindgjengere eller mistenkelige objekter i feltet, må de ikke røres. Det skal rapporteres til oss. 

Snøheimbussen starter opp
Fra fredag vil det bli mye aktivitet i området. Da starter Snøheimbussen starter å kjøre sine ruter. DNT Oslo og Omegn har påtatt seg å drive Snøheimbussen etter dialog med Statskog og fjellstyret, og skal drive busstransport til Snøheim stenger 7. oktober. Bussen går fem ganger om dagen. Stortinget har bestemt at vegen fra Hjerkinn til Snøheim skal bli liggende, de har også bestemt at det skal være busstransport fra Hjerkinn til Snøheim. Snøheimvegen ligger i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, og alle tillatelser til å bruke vegen forvaltes av Nasjonalparkforvaltningen på Hjerkinn.