Nå er det andre boller i Brendjordsbyen

Bjørkevedsrøyken danser seg mellom husene på Brendjord Søre Stugu, og lokker meg inn i det gamle steinfjøset på gården.

Kjersti elsker å bake. Nå står en ferdig bakerovn i det gamle steinfjøset og hun og ektemannen har store planer om den videre utviklingen på garden.  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

Lukta av nybakt brød slår imot meg, for her er kumøkk byttet ut med de herligste bakevarer.