Første steg i stort vegprosjekt

Startskuddet for prosjektet Kongevegen over Dovrefjell har gått.

Prosjekt- og styringsgruppa for kongevegen over Dovrefjell var forrige uke ute for å se på vegstrekningen gjennom Dovre. 

Nyheter

Forrige uke samlet styringsgruppen og prosjektledelsen seg i Dovre for å se på strekninger av den historiske ruten.