Ut med barkespader og mogop - nå blir det noe helt nytt

Fire forslag gjenstår i kampen om å bli Innlandets nye fylkesvåpen.

Dette er finalistene som konkurrerer om å bli det nye fylkesvåpenet.  

Nyheter

To forslag fra Oppland, to fra Hedmark. Til høsten får vi vite hvordan symbolet for Innlandet fylkeskommune blir.

Juryen som skal legge frem forslag til nytt fylkesvåpen for Innlandet til politisk behandling valgte i går ut fire ideer fra befolkningsrunden som skal videreforedles av designbyrå. Blant de utvalgte er ideen til en 7-åring fra Hamar og kultursjefen på Lillehammer.

Juryen hadde ingen enkel jobb i å velge blant de 162 innkomne forslagene til nytt fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune. Flere av disse valgte å kombinere dagens fylkesvåpen. Juryen har valgt å la dette være historie.

– Det var mange spennende og kreative ideer å velge mellom. De fire vi har valgt å gå videre med tror jeg kan symbolisere Innlandet på en god og fremtidsrettet måte, sier Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Oppland og leder av juryen.

Utviklingsleder i Gjøvikregionen utvikling og medlem av juryen, Gunn Mari Rusten, legger til:

– Jeg tror det er klokt å tenke nytt, fremfor å bygge på de eksisterende fylkesvåpnene. Jeg liker at vi har vektlagt tanken bak ideene, og at designbyråene ikke har fått flere føringer enn at de kan være kreative og bruke fagkompetansen. Jeg er veldig spent, og gleder meg veldig til å få presentert forslagene over sommeren.

De utvalgte
I sin gjennomgang var juryene vel så mye opptatt av begrunnelsen og ideen bak som selve det visuelle uttrykket. Disse fire ideene valgte juryen å gå videre med:

 • Edin Bjørseth Horten (7 år fra Hamar), «jeg har laget et fylkesvåpen som knytter de to fylkene sammen. Et vennskapsbånd, to hender som holder i hverandre. Bølger fra Mjøsa».
 • Einar Andreas Lilleengen (20 år Brumunddal), «Ideen min til et nytt fylkesvåpen er et symbol som kommuniserer utvikling, framgang, tålmodighet, tradisjon, natur og samarbeid. Målet med ideen er å finne essensen av Innlandet; hva som skiller oss fra resten av Norge. Igjennom å gjenskape følelsen av fylket i et enkelt grafisk element, oversettes det effektivt til en stor varietet av mediekanaler og profilering».
 • Olav Brostrup Müller (Lillehammer), «Fargevalget representerer snøkledte vidder og livgivende, rennende vann. Uttrykket er moderne, minimalistisk og stilisert og bryter effektivt med begge de eksisterende fylkesvåpen – både i form og fargevalg. Fylkesvåpenet markerer sånn sett en ny start».
 • Sean Fabian Andersen (Lillehammer), «designet på fylkesvåpenet tar inspirasjon ifra norsk natur og kultur og bygger oppunder dette. Elementene i fylkesvåpenet består av et fundament i grønt, som representerer økologi, skog og skogdrift. Blikkfanget i våpenskjoldet er den blå kurven. Mønsteret tar inspirasjon fra treskjæringer i Gudbrandsdalen og vekker assosiasjoner med vann i det blå og fosser og vannenergi i utformingen».

– Juryen  valgte å legge vekt på at det nye fylkesvåpenet ikke tar utgangspunkt i selve sammenslåingen, men søker etter noe som symboliserer det nye Innlandets rike naturresurser, samt et element som uttrykker modernitet og som peker framover, forklarer Erik Ringnes (V) som representerer den politiske opposisjonen i Fellesnemnda for sammenslåingsprosessen.


Tre byråer i designkonkurranse
De fire ideene tas nå videre av tre designbyråer som skal lage utkast til nytt fylkesvåpen basert på disse ideene. De tre byråene som skal konkurrere om et vinnerutkast er Ferskvann reklamebyrå , ANTI Hamar og Krible design med kontor på Vinstra. Byråene får frist til september i å forme sine forslag. Deretter vil juryen tre sammen og bli enige om hva som legges frem for politiske beslutning i fylkestingene i Oppland og Hedmark.

– Alle ideene har mange overlappende meninger og symbolikk som lager "hjertet" for fylkesvåpenet, men med veldig forskjellige måter å utrykke dette visuelt. Dette gir designbyråene et godt utvalg å jobbe videre med og det åpner opp for at vi ender med flere mulige kandidater for Innlandets fylkesvåpen, sier Andreas Fuglesang fra Hamar Game Collective og medlem av juryen.


Dette er juryen for nytt fylkesvåpen:

 • Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Oppland fylkeskommune
 • Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune
 • Erik Rignes, opposisjonspolitiker Hedmark
 • Endre Hjelseth, kommunikasjonsleder Hedmark fylkeskommune
 • Synne Gjeilo, grafisk designer Oppland fylkeskommune
 • Kåre Hosar, konservator ved Maihaugen, Stiftelsen Lillehammer museum
 • Gunn Mari Rusten, utviklingsleder, Gjøvikregionen utvikling
 • Andreas Fuglesang, daglig leder/spillutvikler fra Hamar Game Collective
 • Dag Skedsmo, kunstner fra Kongsvinger