Nå kan det bli gapahuk i friluftsområdet ved Hundyrju

Dovre kommune har fått 140 000 kroner i tilskudd til prosjektet Hundyrju.

I området nedenfor turstien mot Hundyrjubrua skal det settes opp en gapahuk. Akkurat hvor er enda ikke klarert av kulturminnemyndighetene. Krysset ved Hjellsetra, ligger det statlig sikra friluftsområdet nordover og på nedsida, på venstre side av vegen på bildet. Berit Fiksdahl tenker seg gapahuken plassert mye nærmere Hundyrju-åe, på grunn av flere fredede kulturminner på det åpne området lengst sør mot vegen opp til Hjellseter.  Foto: Anne Marie Aa

Nyheter

Prosjektet er tilrettelegging av område for rast og opphold.