Steinar gjør turmål i Dovre mer tilgjengelig

Bygdefolk, turister og andre som ønsker en oversikt over turer og opplevelser i Dovre, kan etter hvert finne disse på nettet.

Næringskonsulent Steinar Tolf Jacobsen legger inn turene på appen.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Steinar Tolf Jacobsen, som vikarierer i stilling som næringskonsulent i Dovre, har benyttet deler av våren til å få lagt inn ulike turer og opplevelser i en database på nettet, som skal være lett tilgjengelig for publikum, og arbeidet fortsetter fremover.