Flytter Lars Moen til Minneparken

Etter å ha blitt fjerna i forbindelse med utbygging av den videregåande skulen på Dombås, får Lars Moens byste ny plass i Dombås sentrum.

Vart fjerna: Bysta av Lars Moen har stått utanfor inngangen til Dovre ungdomsskule, men vart midlertidig fjerna i forbindelse med utbygginga av VGS-avdeling.  Foto: Astrid Kvam Helset

Nyheter

Bysta sto opprinneleg utanfor inngangen til Dovre ungdomsskole, men da utbygginga i forbindelse med flytting av VGS til Dombås byrja, vart bysta midlertidig fjerna frå området. Sidan den gong har den stått lagra, men til hausten kjem Moen fram igjen.

Nytt lokale
No har det vorte bestemt av Oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret (OKO-styret) i Dovre kommune at bysta skal få ny plassering i Minneparken i hjartet av Dombås. Det blei beslutta i eit møte den 23. mai, kor styret vedtok at det også vil bli satt opp ei informasjonstavle i tilknytning til bysta.