Lesja-stier kan bli kåret til Norges beste turrute

Dalsida natur- og kultursti og stien i Aurtandefeltet er blant de 100 finalistene når Norges beste turrute skal kåres.
Nyheter

Siden 2010 har landets fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen med faglig støtte fra blant andre Friluftsrådenes Landsforening, DNT og Miljødirektoratet, samarbeidet om å merke turmuligheter der folk bor og ferdes. Gjennom å gi støtte til turlag, foreninger og organisasjoner har vi i felleskap merket nesten 1100 turløyper med en samlet lengde på 40.000 kilometer eller rundt ekvator. Nå skal beste kåres, og hvem det blir kan du få bestemme.

Lavterskeltilbud

Gjensidigestiftelsen forteller at i årene 2014 til 2017 er det på landsbasis laget 63.900 unike turskilt og 7300 informasjonstavler, nær 100.000 frivillige arbeidstimer har gått med til å montere skiltene, og det er søkt om over 10.300 grunneiertillatelser til å skilte og merke turruter over offentlig og privat eiendom.

– Målet har vært å etablere et lavterskeltilbud, og å gjøre det enda enklere for folk å komme seg ut på tur der de bor. Man må ikke nødvendigvis opp på vidda for å gå på tur, nå venter naturopplevelser til fots, på sykkel og også i kajakk bare 250-500 meter fra boligområder over hele landet, sier prosjektleder for Turskiltprosjektet Bjørn-Egil Hansen i Gjensidigestiftelsen.

Dalsida natur- og kultursti er omtrent ti kilometer lang og har h 27 informasjonstavler om områdets flora og fauna, samt menneskelig utnytting av områdets naturressurser gjennom tidene. Dette er et spennende og variert område og her er også spor etter menneskelig aktivitet som strekker seg 5500 år tilbake i tid.  Aurtandefeltet er en lettgått tur, med mye spennende historie som fenger både store og små. Aurtandefeltet ligger omtrent midt i Lesja sentrum.

En fylkesvinner

De to turene i Lesja er blant totalt åtte turer som er nominert i Hedmark og Oppland. Det er de seks andre stiene de må konkurrere med for å gå videre til landsfinalen. Det ligger bilder av og opplysninger om alle de 100 nominerte turstiene fra hele landet på www.turrute.no

Her kan alle som vil gå inn og stemme på sin favorittrute.

- Det er ikke mulig å avgi mer enn én stemme til hver turrute, men det er fullt mulig å stemme på flere ruter, sier Hansen. Avstemmingen stenger 31. august, og det kåres da fylkesvinnere. Disse går videre til en landsfinale og Norges beste turrute kåres under Stikonferansen i Bergen i 2019. Vinneren vil motta en premie på 25.000 kroner og en plakett, sier Hansen. 

Merking gir økt bruk av turstier

En rapport utført av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), viser at det å merke allerede eksisterende turstier fører til flere nye bruker av stiene. Eksempelvis viser tellinger at ferdselen langs tre studerte stier i Brummundal økte med 50 prosent etter at skiltene ble satt opp. I Vestby var den tilsvarende økningen langs de fire stiene som ble studert der på 20 prosent.

- Turskiltprosjektet har vært et økonomisk samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og alle fylkeskommunene i landet som har delt på kostnadene i dette prosjektet. Etter en siste tildeling i 2017 videreføres prosjektet i en permanent tilskuddsordning gjennom Tippemidlene, sier Hansen.