Registrering av fjellrev pågår:

Godt fjellrevår

Registreringen av fjellrevynglinger er i full gang på Dovrefjell, og det ligger an til et brukbart resultat i år.

stabilt: Antall ynglinger av fjellrev i Snøhettaområdet ligger på nivå med i fjor. foto: Morgan frelsøy/OPP 

Nyheter

Naturoppsyn Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO) har hittil registrert 10 ynglinger i Snøhetta-området, tellingen avsluttes i løpet av august.

– Det har vært grei tilgang på smågnagere. De beste årene har vi hatt så mye som 15 ynglinger, sier Bretten.

2012 var det dårligste året i nyere tid, da ble det registrert bare en yngling i hele Snøhettaområdet. En yngling er det samme som ett kull. De kan variere fra fem til sju, og opp til 14 valper, da hvis det er to fjellrevtisper som har slått seg sammen for å bruke samme hi.

Mat er alfa og omega

Hvordan varmen påvirker fjellreven vet man lite om. Det man vet er at tilgangen på smågnagere er veldig avgjørende for at valpene skal vokse opp.

– Det er dette vil kan kalle den fjellrevens største fiende. Er det ikke smågnagere, går det ille, sier Bretten.

Er det lite gnagere i fjellet er ikke det å trekke ned i skogen noe alternativ, rødreven er mye større og er vanskelig å konkurrere med. Dyrene er et yndet fotomotiv for naturfotografer, noe som også påvirker muligheten for at valpene vokser opp.

– Føler de seg truet passer de på hiet i stedet for å finne mat, da dør valpene. Man må alltid holde seg minst 300 meter unna, sier Bretten.

Gjenbruk

På grunn av hard jakt ble fjellrevet utryddet i Sør-Norge. Det samme skjedde i Sverige, men der greide de å opprettholde en viss bestand. I 2005 ble det satt ut nye kull, blant annet på Dovrefjell. Bretten sier man nå ser at revene sprer seg, og tar i bruk hi som har stått tomme i lang tid. De er avhengige av en spesiell type sandgrunn for å grave ganger i, og fjellrevhi kan være lette å spore. Med gjentatt bruk og gjødsling med ekskrementer, skiller hiene seg ut som grønne oaser i fjellandskapet. De kan vandre langt, en rev vandret fra Dovrefjell og slo seg ned på Finse, to fjellrevbrødre fant vegen til en stamme i Sverige og slo seg til der.

Observasjoner

Revene har nå begynt å spre seg over et større område. Det ble ikke satt ut rev i Rondane, men den kan ha spredt seg dit nå. Bretten sier dette er skye dyr, som er sjelden å se og at SNO gjerne vil få melding om observasjoner. I fjor ble det funnet 13 kull i Snøhettaområdet, ett i Reinheimen og to i Knutshø-området.