Einaste seterdrift på Dovrefjell

Før i tida var det fire setre i drift i området rundt Gautåe, ved Hageseter Turisthytter. No er det berre ei igjen.

God hjølp: I sommar har Thor Amund Ruste fått god hjelp av Janne-Kristin Davik, som er budeie og avløysar på setra. 

Nyheter

Thor Amund Ruste driv setra som har vore i slekta i fleire århundre. Før i tida var det heile fire setre i drift som omkransa området; Lannem, Ruste, Killi og Vorkinn, som den gong blei kalla for Gautåesætrin. I dag er det kun Ruste som gjenstår som einaste seter i drift over Dovrefjell, etter oppløysinga av dei fire setrene. Den ligg omtrent vegg i vegg med Hageseter, som i dag drives av foreldra til Thor Amund i form av turisthytter og campingplass.