Minner om forbud mot åpen ild

Skogbrannenfaren er fortsatt stor, og brannvesenet i Lesja og Dovre minner om at forbudet mot å gjør opp ild og åpen brenning fortsatt er i kraft.

Brannvesenet i Lesja og Dovre opprettholder forbudet mot å gjøre opp ild og åpen brenning i Lesja og Dovre.  Foto: Arkiv

Nyheter

Forbudet gjelder alle former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og utmark i Lesja og Dovre. Det omfatter også brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, næringsliv og privatliv.

Brannvesenet skriver også at andre former for aktivitet som kan forårsake antennelse kan gjøres inntil videre, så lenge det er funnet forsvarlig etter en grundig risikovurdering. Det må også gjøres brannforebyggende tiltak. Slike aktiviteter innebærer blant annet kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, og framføring av tog med normal hastighet.

Forbudet opprettholdes så lenge som nødvendig, og vil kreve en lengre periode med fukt og regn for at dette skal ha nok påvirkning til å oppheve forbudet.