Rekordår for Grimsdalsdagane

Arrangementa i forbindelse med Grimsdalsdagane overgjekk alle forventningar i løpet av helga, med utruleg godt oppmøte både på Tollevshaugen og Pundarvangen.
Nyheter

Hjernen bak Pundarvangmartnan, Ola Jon Angard, kunne allereie melde i forkant av marknadsdagen at det var forventa mellom 30 og 40 deltakarar som stilte med eigne salsbodar eller framsyning av diverse, noko som var ny rekord for den årlege marknaden. Ikkje minst var mange besøkande til stade, og frå tidleg av var det eit yrande folkehav som opphaldt seg i vegkanten langs Grimsdalen, og trafikken fortstte jamnt utover dagen.