Jakter på jerv:

Ønsker forlenget fellingstillatelse

Jerven som det jaktes på i Lesja har ennå ikke blitt tatt, og kommunen søker derfor om forelengelse om fellingstillatelse.

  Foto: Illustrasjonsfoto/colourbox

Nyheter

I en søknad forrige uke til Fylkesmannen i Oppland, søkte Lesja kommune om fellingstillatelse på en jerv som trolig hadde vært årsaken til fire kadaver ved Ylsbotn i Heimfjellet beitelag sitt område. Fylkesmannen ga opprinnelig tillatelse, med en tidsfrist innen 23. august.