Trident Juncture 2018:

– Dokumentasjon er det viktigste du gjør i forkant

Når man får besøk av uvanlig mange mennesker, er det ikke uvanlig at skader kan oppstå.

Slike bånd blir å finne på blant annet drikkevannskilder i områder der det skal foregå øvingsaktivitet, fortalte major Marianne R. Bø fra FOH 

Nyheter

Nato-øvelser er intet unntak i så måte. Torsdag orientere Forsvaret, Norges bondelag og Fylkesmannen i Oppland om hvordan man på best mulig måte kan forhindre problemer med skader i forbindelse med øvelsen.