- Middelalderkirka på Hjerkinn er funnet!

I forbindelse med geoscanninger som ble gjort i området i vinter, har arkeologer funnet det som kan være rester av kirken fra 1200-tallet.

Eysteinkyrkja ble bygd på bakgrunn av middelalderkirken fra 1200-tallet. 

Nyheter

Prosjektet er utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), som har gått ut på å kartlegge den gamle kongeveien over Dovrefjell. Geoscanningen ble gjennomført i vinter, og resultatene fra scanningen ble tilgjengelieg nå i sommer.