Det ligger an til en god rypehøst

Det er flere ryper i Lesja enn det har vært på mange år.

Rypebestanden er bedre i Sør-Norge enn det har vært på mange år.   Foto: Lesja fjellstyre

Nyheter

Rypetakseringen viser gode tall som kan glede rypejegerne, ikke bare i Lesja, meni hele Sør-Norge.

Rapportene fra fjellstyrene viser at rypa har hatt en fin vår og sommer. Hundre rype-par i vår har i enkelte områder blitt til nesten 1000 ryper. Dette er gode nyheter for mange som for få år siden fryktet for rypebestanden i norske fjell, melder Norges fjellstyresamband.