Dovre er blant tilsynskommunene

Dovre kommune er blant 60 virksomheter som gjennomgår arkivtilsyn i høst.

Kjetil Reithaug er fagdirektør for seksjon for Dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket, som nå har hatt tilsyn i Dovre.   Foto: Arkivverket

Nyheter

Det er Arkivverket som fører tilsyn med kommunenes arkiver. De har som mål å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid.

Tilsynet i Dovre var den 21. august. Rapporten etter tilsynet er ikke klar. Når den endelige rapporten kommer om fire-fem uker vil man få svar på om kommune får eventuelle pålegg. Før det vil Dovre få mulighet til å gå gjennom den foreløpige rapporten.